W dniach 29. września – 1. października nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w pielgrzymce do Rzymu, gdzie 30. września odbył się konsystorz kardynalski, podczas którego Ojciec Święty Franciszek mianował naszego Księdza Arcybiskupa kardynałem kościoła rzymskiego.