Informacje o seminarium

21. września 2019 r. arcybiskup Grzegorz Ryś erygował Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Łodzi. Jest to drugie w Polsce, a sto dwudzieste piąte na świecie tego typu seminarium. Pierwsze otworzył w Rzymie papież Jan Paweł II w 1988 r., jako odpowiedź na potrzebę towarzyszenia przez księży rodzinom z Drogi Neokatechumenalnej, wyjeżdżającym na misje w najbardziej zsekularyzowane rejony świata. Dwa lata później powstało seminarium Redemptoris Mater w Warszawie, które doprowadziło już do kapłaństwa ponad 130 księży. Seminaria te przygotowują kandydatów z różnych krajów do posługi w dziele Nowej Ewangelizacji najpierw w diecezji, a później na misjach. Warunkiem rozpoczęcia formacji jest gotowość bycia posłanym na cały świat.

W tym roku, spośród ponad 150 kandydatów do seminariów Redemptoris Mater z całego świata (w tym 14 Polaków), sześciu trafiło do Łodzi. Pochodzą oni z trzech krajów: Polski, Włoch i Hiszpanii. Obcokrajowcy (Carlos, Andrea i Pietro) przez rok będą uczyć się języka polskiego, natomiast Polacy (Hieronim, Tomasz i Michał) rozpoczęli już studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Niemal wszyscy łódzcy seminarzyści wychowali się w rodzinach wielodzietnych, a ich rodzice od wielu lat należą do wspólnot neokatechumenalnych. Można więc powiedzieć, że przyszli oni na świat dzięki temu, że ich rodzice przyjęli przed laty Słowo Boże i hojnie odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa, a potem wprowadzili własne dzieci w życie Kościoła. Podobnie jak w wielu innych miastach świata, także w Łodzi, przez pierwszy rok seminarzyści mieszkają po dwóch u rodzin, które zaprosiły ich pod swój dach. Pomoga to im odkrywać, że pierwszym środowiskiem naturalnym dla przekazu wiary  i wzrostu powołania jest rodzina. Bycie na co dzień w rodzinie ułatwia także naukę, niełatwego przecież, języka polskiego. Oprócz formacji przygotowującej do przyjęcia święceń prezbiteratu, seminarzyści przemierzają także drogę odkrywania bogactwa własnego chrztu i ciągłego stawania się chrześcijaninem we Wspólnotach Neokatechumenalnych.

Cotygodniowa Liturgia Słowa i Eucharystia celebrowana w małej wspólnocie stanowią pokarm, dający siłę do przeżywania każdego dnia zgodnie z planem Boga. Wspólnota staje się miejscem oparcia dla seminarzystów nie tylko na drodze do kapłaństwa, ale towarzyszy im przez całe życie, także po święceniach. Papież Franciszek nieustannie przypomina, by Kościół nie tyle zachowywał aktualny stan rzeczy, co ciągle szedł naprzód, niosąc Dobrą Nowinę o miłości Boga każdemu człowiekowi. Z pewnością jedną z konkretnych form odpowiedzi Kościoła łódzkiego na ten apel papieża jest nowo powstałe seminarium Redemptoris Mater, które poleca się modlitwie wszystkich wiernych.