ARCHIDIECEZJALNE SEMINARIUM MISYJNE REDEMPTORIS MATER W ŁODZI

ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 7, 92-515 Łódź
Regon  384836471
konto w banku PKO BP. Nr konta: 69102033520000110202576569

mail:
seminarium@redemptorismaterlodz.pl
rektor@redemptorismaterlodz.pl